بخش اول - معرفی شرکت

بخش دوم - فرآیند تولید

مخلوط کردن سیلیکون

قالب گیری لاستیک فشرده سازی

قالب گیری سیلیکونی مایع

سمپاشی

چاپ سیلک

پشتی چسب

لیزر اچینگ

از بین بردن سوراخ ها

مشت زدن

QC

قسمت سوم - بسته بندی برای حمل و نقل

درباره شرکت ما بیشتر بیاموزید