نقاشی اسپری یک تکنیک نقاشی است که در آن دستگاه رنگ و یا پوشش رنگی را از طریق هوا روی سطح سیلیکون اسپری می کند.

EZ5A0132
JWT Workshop (8)

درباره شرکت ما بیشتر بیاموزید