لاستیک

لاستیک یک ماده پلیمری بسیار الاستیک با تغییر شکل برگشت پذیر است.

در دمای داخل خانه الاستیک است و می تواند تغییر شکل بزرگی را تحت تأثیر یک نیروی خارجی کوچک ایجاد کند.پس از حذف نیروی خارجی می تواند به حالت اولیه خود بازگردد.

انواع مختلفی از لاستیک از جمله EPDM، لاستیک نئوپرن، ویتون، لاستیک طبیعی، لاستیک نیتریل، لاستیک بوتیل، تیمپرن، لاستیک مصنوعی و غیره وجود دارد.

جعبه های محصولات ساخته شده از لاستیک

لاستیک

برنامه های کاربردی

لوازم جانبی دقیق برای صنایع مختلف

خودرو

مراقبت پزشکی

کابل و سیم

مهندسی ساخت و ساز

درباره شرکت ما بیشتر بیاموزید