پزشکی

همانند سایر صنایع، تولیدکنندگان محصولات پزشکی همواره به دنبال کاهش هزینه، بهبود کیفیت محصولات خود و افزایش طول عمر هستند، به ویژه در زمینه انتخاب مواد و فرآیندهای ساخت.

سیلیکون در پزشکی

لاستیک سیلیکون دارای زیست سازگاری خوب، واکنش کوچک به بدن، عملکرد پایدار، انعقاد خون پایین است و می تواند به اشکال مختلف فرآوری شود، این ماده در حال حاضر بیشترین استفاده را در پزشکی دارد.

آنچه ما ارائه می دهیم؟

تجهیزات، ابزار، لوازم زیادی وجود دارد، نیاز به استفاده از قطعات لاستیکی سیلیکونی وجود دارد، JWTRubber قطعات سیلیکونی ایمن و عالی را برای پزشکی ارائه می دهد.

پزشکی (1)
پزشکی (2)
پزشکی (3)
پزشکی (4)

درباره شرکت ما بیشتر بیاموزید