پزشکی

مشابه سایر صنایع ، تولیدکنندگان محصولات پزشکی همیشه به دنبال کاهش هزینه ، بهبود کیفیت محصولات خود و افزایش طول عمر ، به ویژه در زمینه انتخاب مواد و فرآیندهای تولید هستند.

سیلیکون در پزشکی

لاستیک سیلیکون دارای زیست سازگاری خوب ، واکنش کوچک به بدن ، عملکرد پایدار ، انعقاد خون پایین است و می تواند به اشکال مختلف محصولات پردازش شود ، این پرکاربردترین ماده در پزشکی در حال حاضر است.

آنچه ما ارائه می دهیم؟

بسیاری از تجهیزات ، ابزار ، لوازم مورد نیاز برای استفاده از قطعات لاستیکی سیلیکونی وجود دارد
JWTRubber قطعات سیلیکونی ایمن و عالی را برای پزشکی ارائه می دهد.

Medical (1)
Medical (2)
Medical (3)
Medical (4)

در مورد شرکت خود بیشتر بیاموزید